Tagarchief: Onderwijs

Wat gaat er mis in het onderwijs? Vervolg

Zoals beloofd het tweede gedeelte van de Zembla-documentaire een zes min voor de leraar.

zes-voor de leraar

minuut 19.30

Mevrouw Ramautar heeft ook zo’n plofklas, 4 Havo, met maar liefst 36 leerlingen. En dat is te veel vindt ze.

19.36
R: We streven er eigenlijk naar om klassen van rond de 25 te hebben. Dat is nog best veel, dat is een volle klas, maar ja het is even niet anders.

Zembla: Gaat dat ten koste van de les?

R: Jazeker wel. het wordt rumoerig waardoor alles wat ik tegen die leerlingen vertel toch niet goed binnenkomt. Het wordt een chaos.

Een aantal leerlingen komt duidelijk aandacht tekort. Dit kan leiden tot onoverbrugbare leerachterstand. Dat wil mevrouw Ramautar voorkomen en daarom gaat ze tijdens de pauze op de gang door met bijles.

Zembla: Maakt u zich zorgen om die klas?
R: Ik heb wel een stuk of 10 leerlingen waarvan ik denk: dat wordt een twijfelgeval.
Zembla: Dan zakken ze.
Dat zou heel goed kunnen, ja.

Minuut 20.46

Zembla: Dan halen ze geen diploma uiteindelijk.
R: Ja.

De bijlessen komen dus nog bovenop de les en de zorgtaken die Ramautar al heeft. Dat doet ze grotendeels in haar vrije tijd, ze krijgt er niet voor betaald en dat is geen uitzondering.

Overuren

Ook op het Trajectum College in Utrecht maken de docenten onbetaald veel overuren.
Het lesgeven, de zorgtaken en de bijlessen zorgen ervoor dat mevrouw Ramautar gemiddeld 50 uur per week werkt, 10 uur meer die ze contractueel verplicht is en waarvoor ze dus niet betaald krijgt.

Ik vind het normaal omdat het bij mijn werk hoort maar ik weet wel dat het niet normaal is! Als ik mijn werk goed wil uitoefenen, dan heb ik deze tijd nodig.

minuur 35.29
EvZ: We hebben hier roofbouw gepleegd. We hebben hier iemand die geeft natuurkunde en die is hier verleden jaar bijna doodgegaan. Dat vind ik vreselijk

Zembla: Dat kan toch niet?!

EvZ: Nee maar dan moet de school dicht . Zolang we open blijven moeten we zorgen dat we die leerlingen afleveren op niveau of boven het landelijk gemiddelde.

Z: Heeft u weleens gedacht en nu gaat het mis?

R: Ja, ik was duizelig, had hartkloppingen, gewoon op.

De onderwijsbond krijgt dagelijks meldingen van overbelaste leraren die teveel overuren moeten draaien. Dit jaar start de bond een groot onderzoek naar werkdruk in het voortgezet onderwijs onderwijs.

De Onderwijsbond – onderzoek werkdruk

Werkdruk is een van de allerbelangrijkste dingen waar de docenten veel last van hebben. Er zitten 2 dingen aan vast. Onderwijspersoneel ervaart hele hoge werkdruk, terwijl de hele buitenwereld roept dat het een beleefde werkdruk is. Alsof het tussen je oren zit. En wij vonden het van belang dat mensen die werkzaam zijn in het onderwijs nou eens heel goed kunnen aantonen dat ze een hele hoge werkdruk hebben en daarom doen we dat onderzoek.

23.23
Deelnemende docenten krijgen de opdracht om één dag al hun werkzaamheden bij te houden. Van het lesgeven, het voorbereiden tot aan de contacten met ouders. Het is het grootste onderzoek naar werkdruk in het onderwijs sinds de jaren tachtig.

23.41

Zembla krijgt exclusief inzage in de eerste tussenstand. Daaruit blijkt het volgende:

De eerste tussenstand van mensen die in het voortgezet onderwijs werken levert op dat ze per week zes uur meer werken dan hun aanstelling vereist. Ze werken 6 uur over zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Zes uur per week is dus 24 uur per maand. Als je het om zou zetten naar extra personeel (want dat levert iets op in het verminderen van de werkdruk) dan zou je voor het voortgezet onderwijs uitkomen op 9.000 extra formatieplaatsen (fulltime banen).

Minuut 24.34

Al dertien maanden geeft ze geen les meer, mevrouwA. Martin. Ze is opgebrand, moe en uitgeblust. Ze heeft een burn-out. Ze werkte 8 jaar als docente omgangskunde op het Da Vinci College in Dordrecht. De laatste jaren stapelde het werk zich op. Ze maakte veel overuren. Als ze het aankaart bij haar leidinggevende dan ligt het aan haar.

AM: Dan werd benadrukt dat het een beleving is. Het bestaat dus niet, er is alleen werkdruk beleving. Ja en dan ben je eigenlijk klaar. Dan ligt het aan jou. Er is gewoon stik veel werkdruk. Laten we het beestje bij het naampje noemen en kijken hoe we daarmee om kunnen gaan in plaats van het weg te moffelen. Ja dat is werkdruk beleving. Bullshit!

Ze is niet de enige op haar school.  Ze ziet dat door de almaar groeiende werkdruk veel collega’s op hun tandvlees lopen. Maar behalve mevrouw Martin doet niemand zijn mond open.

AM: Dat is ook een grote reden geweest waardoor ik het niet meer trok.  Als je het gevoel hebt: we staan hier met z’n allen en dit is een probleem dat we samen moeten tackelen.

De Algemene Onderwijsbond

De neiging als je in het onderwijs werkt om meer te doen dan je eigenlijk zelf aan kunt is er. Je hebt een betrokkenheid, je doet’t graag. Het is meer dan alleen geld verdienen. Maar dat is geen excuus om mensen te laten doordraven.

Minuut 26.26

AM: Ik werd echt fysiek ziek en misselijk en overgeven en ik merkte dat mijn lijf niet meer meewerkte en mijn geest begon raar te doen en naar mijn arts gegaan die zei: jij hebt gewoon een burn-out, je moet je ziek gaan melden.

Onderwijsbond:

Het aantal docenten dat een burn-out oploopt stijgt. een paar jaar terug was het één op de zeven, nu is het één op de vijf. Als we kijken hoe onderwijs zich vergelijkt met andere sectoren in Nederland, betekent dat dat in het onderwijs 20% een burn-out krijgt en in de andere sectoren gaat het om 14 of 15 %.

We vragen het Da Vinci College om commentaar. Ze noemen de zaak pijnlijk maar vanwege privacy-redenen niet ingaan op het verhaal van mevrouw Martin. Het Da Vinci College zegt docenten coaching, begeleiding én inwerkprogramma’s aan te bieden om beter met de werkdruk om te gaan. Directie Da Vinci College (schriftelijk):Toch moeten we helaas constateren dat we ondanks inspanningen van de school en de betrokkenen zelf langdurige uitval in een enkel geval niet kunnen voorkomen.

AM: Wat me het meeste erin stoort is dat er staat: het gaat om een enkele docent. Dat is gewoon niet waar. De pest met docenten is dat het vreselijke loyale wezens zijn. Dat is ook precies de reden waardoor dit kan gebeuren. Ze hebben zo’n hart voor de zaak en de leerlingen dat ze het gewoon doen.

Ton van Haperen, docent economie en staat al 30 jaar voor de klas. Hij ziet de status van het beroep leraar steeds verder afglijden. Veel leraren zijn murw gebeukt, opgejaagd en bang geworden.

De leraar wordt gewoon 30 jaar systematisch gesloopt. De mensen weten ook niet meer precies wat die leraar doet. Ze denken heel vaak dat het een jeugdwerker is of zo. Die houdt daar in een gebouw die kinderen wat bij elkaar. Die doet wat met ze en er komt een diploma en het is prima. (minuut 28.27)

Het maakt echter ontzettend veel uit wat je kinderen leert en hoe je dat doet. Daar zou best wat vaker over gesproken mogen worden. Maar dat gebeurt niet meer.Daarentegen wordt er wel voortdurend geconstateerd dat er dingen niet goed gaan. Er wordt gezegd

  • leraren doen iets met het examen niet goed
  • ze doen het niet goed met moeilijke leerlingen
  • ze zijn ouderwets, ze blijven hangen in het verleden
  • aanklachten, ook vanuit de politiek, is enorm

Daar wordt voortdurend beleid op gemaakt. Dan sturen ze de leraren naar links en dan weer naar rechts, dan weer recht vooruit. Het gevolg is dat het beroep volledig uit elkaar getrokken is.

van Haperen publiceert regelmatig over het onderwijs in NRC Handelsblad en schreef het boek: “De ondergang van de Nederlandse leraar”. Hij vindt dat het beroep stelselmatig onderschat wordt.

Het klinkt allemaal heel makkelijk. Zo’n les ziet er heel makkelijk uit. Net als een goedgeschreven stuk maar het is niet zo. Trek maar eens iemand van de straat en zeg: dat moet je even doen. Dan is het binnen een paar minuten een bende. Leraar is een ervaringsberoep. Je wordt beter door je ervaringen. Dus juist die ervaringen van leraren zijn waardevol. Daar denken bestuurders en politici anders over. Er gaan bepaalde dingen fundamenteel mis.

Want ook van Haperen ziet het niveau van zijn leerlingen dalen. Bijvoorbeeld als het gaat om schrijfvaardigheid bij Nederlands.

Mijn moeder van 83 maakt nooit een taalfout. Echt nooit. en die schrijft altijd, qua stijl, keurige zinnen. Niks mis mee.Ik heb mijn 6VWO onlangs, nadat ik de examens had nagekeken, heb ik ze … verrot gescholden gaat wat ver, maar ik heb er duidelijk iets van gezegd. Zij schrijven verschrikkelijk Nederlands. Gewoon een witte school, witte kinderen en keurig opgevoed. De komma’s staan verkeerd, geen hoofdletters,’hun’ hebben: het is om te huilen. Dat is de elite van de toekomst.

Zembla: Hoe komt dat?

minuut 30.31

Van Haperen: Door dat versplinterde onderwijsbeleid. Ik denk dat het in de algemene vorming van kinderen het erom gaat dat we ze voorbereiden op hun rol als burger. Met die opdracht zijn leraren heel weinig bezig.

In het huidige onderwijssysteem moeten leerlingen vooral scoren op toetsen en testen zegt van Haperen.

Nederlandse leerlingen zijn goed in toetsen maken. Als het gaat om het beklijven van testen en vaardigheid is het echt waardeloos en dat komt door het systeem.

Leerlingen aan het woord:

Je focust je volledig op dat ene proefwerk of examen dat je hebt. Je hebt liever dat je dat dan op dat moment kent dan dat je het daarna nog weet. Ik leer alleen maar voor testjes. Een week later ben ik het alweer vergeten.

van Haperen: Nou dat is genant.

Zembla: U schaamt zich voor wat u als leraar doet.

VH: Voor een deel wel.

PISA -onderzoek

Dat de kennis van Nederlandse leerlingen achteruit gaat, blijkt ook uit het PISA onderzoek.  Om de 3 jaar worden de kennis en vaardigheden van leerlingen van 15 jarigen uit 65 landen getoetst en met elkaar vergeleken. In 2009 staat Nederland nog op de tiende plaats van de PISA ranglijst. Drie jaar later is Nederland van de 10e naar de 13e plaats gezakt.

J. Dronkers, onderwijssocioloog Maastricht: Wij gaan in Nederland niet vooruit. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. We gaan ongeveer één punt per jaar achteruit. Wij zijn een klein land in Europa. We hebben geen eigen middelen van bestaan. Goud, het gas is over een tijdje op. Wij zijn de transporteurs van Europa en wij leven dus van onze kennis. Dus het is van groot belang dat ons onderwijs zo goed mogelijk is.

Omdat de overheid inziet dat er iets moet gebeuren komt er geld voor verbetering. Er wordt de afgelopen jaren geïnvesteerd. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2013 bijna 700 miljoen beschikbaar voor de gehele onderwijssector.

Sander Dekker:

689 miljoen, waarvan het overgrote deel terecht komt bij die leraren

Later wordt het bedrag nog verhoogd tot bijna een miljard euro.

Vraag aan de docenten mevrouw Ramataur, de heer van Haperen

Heeft u daar iets van gemerkt?

Nee, daar is in het voortgezet onderwijs niets terechtgekomen.

Wat is er met het geld gebeurd?

De onderwijsinspectie deed hier vorig jaar onderzoek naar.

Van de 1 miljard die de scholen eind 2013 kregen hebben ze in 2014 het grootste gedeelte op de bank gezet: 850 miljoen euro. Dit geld is niet uitgegeven aan versterking  van het onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 258 miljoen euro.

Veel scholen hebben het geld opgepot.

Algemene Onderwijsbond (L. Verheggen)
In verhouding staat er veel meer op de bank dan nodig is. Zonde. We hebben aangetoond dat als je investeert in leraren, gaat je kwaliteit omhoog.

 

Waarom zegt de staatssecretaris niet tegen die scholen: ga dat geld eens investeren!

Daar zit precies de crux. Alle autonomie is overgelaten aan het schoolbestuur. Die zijn er volledig vrij in.

Van Haperen:Dat verdwijnt in die ingewikkelde bestuurscultuur. Je weet ook niet waar het gebleven is. Vorig jaar is er geloof ik 160 miljoen uitgegeven om jonge leraren aan het werk te houden.  Maar dat komt dan in het totale budget van de school terecht.Aan het eind als het geld op is denken die bestuurders “o ja, verrek, die jonge leraren. Die banen zijn niet meer te vinden.  Niemand weet waar dat geld gebleven is.

Zembla:
We willen op al onze bevindingen een reactie van verantwoordelijk staatssecretaris Sander Dekker. Dekker wil niet voor de camera reageren. Wel laat hij schriftelijk weten dat het ministerie onderzoek doet naar de manier waarop scholen gefinancierd worden.

De uitkomsten van het werkdruk-onderzoek gaat hij bestuderen.

Hoe nu verder met het middelbaar onderwijs?

 

Stromae waarschuwt voor Twitter in clip van Sylvain Chomet

Wat een combinatie: de Franse regisseur Sylvain Chomet  (“Les triplettes de Belleville“) regisseerde deze clip met de tekst van  Stromae  “Carmen” (van zijn album Racine Carrée) over de gevaren van Twitter. Met beeld erbij nog indringender.

De Amerikaanse website Buzzfeed kreeg de primeur om Stromae’s nieuwste videoclip voor ‘Carmen’ wereldkundig te maken.

Stromae heeft trouwens zelf een Twitter account met met 1.89 miljoen volgers.

 

Paroles  de «Carmen»
L’amour est comme l’oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures
D’abord on s’affilie, ensuite on se follow
On en devient fêlé, et on finit solo
Prends garde à toi
Et à tous ceux qui vous like
Les sourires en plastiques sont souvent des coups d’hashtag
Prends garde à toi
Ah les amis, les potes ou les followers
Vous faites erreur, vous avez juste la cote

(Refrain)
Prends garde à toi
Si tu t’aimes
Garde à moi
Si je m’aime
Garde à nous, garde à eux, garde à vous
Et puis chacun pour soi
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme

(Couplet 2)
L’amour est enfant de la consommation
Il voudra toujours toujours toujours plus de choix
Voulez voulez-vous des sentiments tombés du camion
L’offre et la demande pour unique et seule loi
Prends garde à toi
“Mais j’en connais déjà les dangers moi
J’ai gardé mon ticket et s’il le faut j’vais l’échanger moi
Prends garde à toi
Et s’il le faut j’irais m’venger moi
Cet oiseau d’malheur j’le mets en cage
J’le fait chanter moi”

(Refrain)

Un jour t’achètes, un jour tu aimes
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes
Un jour tu verras, on s’aimera
Mais avant on crèvera tous, comme des rats

Aux arbres citoyens – Yannick Noah

Aux arbres citoyens

Le ciment dans les plaines
Coule jusqu’aux montagnes
Poison dans les fontaines,
Dans nos campagnes

De cyclones en rafales
Notre histoire prend l’eau
Reste notre idéal
“Faire les beaux”

S’acheter de l’air en barre
Remplir la balance :
Quelques pétrodollars
Contre l’existence

De l’équateur aux pôles,
Ce poids sur nos épaules
De squatters éphémers…
Maintenant c’est plus drôle

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu’on propose
Un monde pour demain !

Aux arbres citoyens
Quelques baffes à prendre
La veille est pour demain
Des baffes à rendre

Faire tenir debour
Une armée de roseaux
Plus personne à genoux
Fait passer le mot

C’est vrai la terre est ronde
Mais qui viendra nous dire
Qu’elle l’est pour tout le monde…
Et les autres à venir…

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu’on propose
Un monde pour demain !

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu’on s’oppose
Un monde pour demain !

plus le remps de savoir à qui la faute
De compter la chance ou les autres
Maintenant on se bat
Avec toi moi j’y crois

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu’on propose
Un monde pour demain !

English version:

Onward to the trees, citizens!

Cement across the plains
Flows into the mountains
Poison in the fountains
Through our countrysides

Out of tornadoes
Our history is sinking
Our ideal remains
“To strut our stuff”

Buying air in blocks
Filling the balance:
Some petrodollars
In exchange for existence

From the equator to the poles
This weight on our transitory
squatters’ shoulders…
It isn’t funny anymore

Since we must change things
Onward to the trees, citizens!
It’s time for us to propose
A world for tomorrow!

Onward to the trees, citizens!
Some slaps we are due
The watch is for tomorrow
Some slaps due in return

Making an army of reeds
Stand firm
No more people kneeling
Pass the word

It’s true that the Earth is round
But who’s to tell us
That it is for everyone…
And the ones to come…

No time left to know who’s to blame
to count the chances or the others
Now we should fight
With you I do believe

Bron vertaling: Guilon vertaalde dit liedje

Materiaal voor de Franse docent (combineer het met biologie/aardrijkskunde/…….)

  1. Achtergrond informatie over het liedje: geschreven en gecomponeerd door Christophe Battaglia en Cyril Tarquiny in 2007. De titel verwijst naar Aux armes, citoyens. Dit komt voor in La Marseillaise, het Franse volkslied. Aux armes is vervangen door aux arbres omdat het liedje een ecologisch thema bevat en er in het liedje wordt uitgelegd dat we actie moeten ondernemen.
  2. In 2007 werd Aux arbres citoyens  gekozen tot “Lied van het Jaar”.
  3. Oefenen met de vertaling kun je door hier te klikken: je moet dan het juiste stukje tekst bij elkaar te zoeken.
  4. Fill in the gap –  texte à trous – gatentekst: beluister het liedje: vul het juiste woord in

Achtergrondinformatie

La Marseillaise – het Franse volkslied sinds 1795

Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons! (Refrein)
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

Aan de wapenen, burgers

Vormt uw bataillons
Marcheert, marcheert,
Zodat het onreine bloed
onze groeves doordrenkt

Allemaal een mening over het onderwijs

Dat mag, sterker nog, dat wil Sander Dekker en het Ministerie van Onderwijs. Wat moeten we met het onderwijs denken ze bij het Ministerie van Onderwijs. Geef hem een goed idee of liever nog: twee of drie. Mijn moeder had het al gezegd: Ja, hij is nieuw en ambitieus.

Een idee kreeg hij al in zijn schoot geworpen. Hij was erg gecharmeerd van de opmerking van een jongen die zei: “U gaat er vanuit dat ik ga solliciteren als ik klaar ben met school en studie maar misschien wil ik wel voor mezelf beginnen.”

Aha ondernemen!

Dat klinkt een liberaal als muziek in de oren. Muziek is een belangrijk vak, net als filosofie.

Misschien kan hij alvast vraagtekens gaan zetten bij grote klassen en bij de vraag of iedereen elk vak op hetzelfde moment moet doen, op hetzelfde niveau, én even lang.

’t is zomaar even snel een ideetje hoor, ik moet zo met de trein weg en ik weet dat ik nog een half jaar heb om na te denken.

Ondertussen mag Sander best een aantal blogs van mij lezen. Ik geef hem een half jaar.

Zomerscholen als antwoord op zittenblijven in het middelbaar onderwijs?

Allemaal deze kant op

9 miljoen subsidie

Heeft u het bericht al gelezen: jaarlijks 9 miljoen subsidie voor zomerscholen?  Dit is gebaseerd op de pilot waarin leerlingen die door een achterstand op een of twee vakken dreigen te blijven zitten, extra bij werden gespijkerd, zodat zij niet een heel jaar over hoefden te doen. Leerlingen werden gedurende twee vakantieweken door externe docenten en mentoren intensief begeleid in hun opdrachten.

Lees meer de achtergrond van de subsidie

Niets doen!

niets doen gedurende het jaar en twee weken even wat doen. Optie?

Stel, je doet al het hele jaar amper iets. Je hebt docenten die niet super gemotiveerd zijn en niet echt uitleggen waarom ze vinden dat jij iets moet doen.Bovendien heb je in de klas een stuk of wat stoorzenders, en veel te veel leerlingen dus het is lastig met zo’n grote groep. Je laat het allemaal lekker lamzakkerig langs je heen gaan.

Zelf vind je niet dat je iets moet leren want dat is toch allemaal onzin. Je weet immers dat Nederland de meeste zittenblijvers van Europa telt en jou interesseert het toch geen lor. Waarom zou je iets doen, waarom zou je iets willen leren, nieuwsgierig zijn, meer willen dan die ene zes. Die leraar doet toch zijn best niet, hij ziet er ’s ochtends al moe uit. Ja, oké de klas is wel groot en de meesten maken wat teveel herrie en hebben af en toe wel wat commentaar.   De onderwerpen en boeken zijn niet interessant, wat die leraar staat te vertellen slaat toch nergens op. En heeft hij wel in de gaten dat iedereen links en rechts zijn moment kiest: stiekem op FB kijken of even twitteren, wat posten of meer van die ongein. En dan al die vakken… Iedereen weet toch dat je ondanks al die jaren Frans/Duits en ja zelfs Engels in het buitenland snel even google translate nodig hebt, of zo’n app want leren spreken in een vreemde taal… daar zijn de klassen te groot voor.

Take it easy!

Wat doet het ertoe? Je hebt geen doel… En bovendien: jij maakt je niet druk om je schoolresultaten dat doen je ouders toch? En zij trekken wel de portemonnee mocht het net niet lukken om over te gaan.
Je gaat naar een zomerkamp roepen ze dan opeens. Daar krijg je superbegeleiding, kleine groepjes, alle aandacht en opeens snap je dan van alles waar je het hele jaar niets van snapte. Waarom zou je sowieso iets doen dat hele jaar als je alleen maar door even twee weken achter elkaar met hele persoonlijke begeleiding hetzelfde resultaat bereikt?
Kortom: niets doen gedurende het jaar en twee weken even wat doen… En die gekke Nederlandse overheid trekt daar fikse subsidie voor uit. Ze zijn niet wijs van boven, wel van onder.

Waarom iets structureel aanpakken als het ook met een project en een hoop subsidie kan?

De leerling mag van de overheid eisen dat leraren bevoegd moeten zijn, dat de opleiding die ze afronden kwaliteitseisen kent, hij mag van zijn leraar eisen dat hij goed les kan geven en zijn best doet.  De leerling moet zijn best doen om veel van de lessen op te steken zonder zijn medeleerlingen bij datzelfde streven te hinderen. Als het allemaal te moeilijk is dan zit die leerling op een verkeerde school of misschien wel in een te volle klas.
Natuurlijk gaat lesgeven een stuk beter met kleinere klassen en de mogelijkheid om individueel bij te sturen. Dat ga je natuurlijk niet in het regulier onderwijs doen. Beeeeen je gek! Dat moet via zomerscholen, bijspijkerkampen.  Geen enkel probleem voor ouders met geld. Het huiswerkgezeur afkopen, yes! Je hebt toch als ouder geen tijd om je te veel bezig te houden met het nut van onderwijs/  Zomerschool: het antwoord op elke niet gemotiveerde leerling, of leerling die eigenlijk het niveau toch niet echt aankon, of anders “alleen maar bij huis rondlummelt want geen hobby”. Heerlijk, zo’n school, dat levert banen op. Op de zomerschool kunnen goede docenten weer écht lesgeven. Zie jij een probleem? Nou dan! Hou toch op met klagen. Die klaagcultuur… typisch voor het onderwijs.

Onderwijs en zorg in 140 tekens, lukt dat?

IMG_2251Bloggen is “uit”. Iedereen wil alles in hapklare brokken. In 140 tekens. Hoe doe ik dat? Met nuance? Kan dat?

# kleinere klassen, meer en goede begeleiding.  Wat kan ik doen om dit te bereiken? Moeten we dit privé gaan regelen en er geld voor inzamelen zoals steeds vaker gebeurt omdat de overheid het laat afweten?

# minister hou toch op met dat MBO weer om te gooien, begin eens met goed basisschoolonderwijs! Betere opleidingen voor basisschooldocenten.

#in je eentje als stagiaire in de nachtdienst werken en voor 8 zieke bejaarden moeten zorgen. Kan dat? In Nederland gebeurt het

# keihard werken in de zorg tijdens je opleiding, minimaal salaris en minimale begeleiding. Nadat je je diploma haalt word je ontslagen, ben je te duur, moet er bezuinigd worden

# wat stellen stages voor? Waar is de begeleiding gebleven?

#examens (vreemde talen) worden door sommige docenten niet goed nagekeken. Sjoemelen om leerlingen hogere cijfers te laten halen en de normen worden steeds opgerekt. Wist u dat?

# Wat is de waarde van een vmbo, mavo, havo, atheneum diploma? Havo is het nieuwe mavo en ga zo maar door.

# Zei ik het al: kleinere klassen, meer veel meer differentiatie.

# Waarom gaan leerlingen vakken studeren waar ze amper een voldoende voor halen? Hoe kan het dat het niet meer boeit om met een vak bezig te zijn? Hoe is hun motivatie zo verdampt

#  Hoe komt het dat ouders liever veel geld uitgeven aan bijspijkerkampen, bijlessen dan ooit zelf tijd besteden aan hoe hun kind leert. Ouders, geloof maar niet dat dat op school wordt geleerd.

#Vraag eens rond hoeveel bevoegde docenten wiskunde geven, of …. vul eens een ander vak in. En nu niet zeuren over die lange vakanties die docenten hebben. Ga dan zelf in het onderwijs. Ze hebben u nodig!

# Kleinere klassen, meer aandacht, daar worden leerlingen en docenten rustiger van, ze zullen prettigere mensen zijn/worden. Zei ik het al: kleinere klassen, meer veel meer differentiatie.

# Altijd slim om je partij “de onderwijspartij” te noemen, maar is het ook zo?

# Waarom bedenkt de minister een onzinnig plan en maakt studeren heel duur en beweert dat het onderwijs daar beter van wordt. Ooit gedacht aan TOELATINGSTOETSEN?

# Hoeveel kinderen kunnen er nog rekenen en spellen? Juist, hoe zit dat, wat gebeurt er op de basisschool?

# Wie leren uw kinderen daar iets aan? Niet gek opkijken als er achterstanden ontstaan.

# Blijf de strijd aangaan tegen het mobieltje. Niet aan tafel, niet als je met anderen in gesprek bent. En ik heb het niet alleen over uw kinderen.

# En voor iedereen die nog wel eens belt: ze verstaan u wel hoor, het mag best wat zachter.

# willen alle ouders met jonge kinderen alsjeblieft weer aandacht aan hun KINDEREN geven i.p.v. hun mobiel? En aandacht betekent niet GELD of SPULLEN. Aandacht als in liefde, weet u nog?

# docenten liggen wakker van de angst dat de cijfers niet goed zijn. Leerlingen niet. Nou ja die ene leerling die al zo goed zijn best deed.

# Zijn er nog leerlingen die spelling belangrijk vinden? Dat is toch onzin?

# Talenexamen is al jaren verouderd. De wereld om ons heen verandert. Het onderwijs niet!

# Ooit naar die rare schrijfvaardigheidsoefeningen gekeken? Gaat iemand daar ooit iets mee doen? Heel logisch dat je een brief in het Frans moet schrijven naar een museum in Parijs omdat je daar wilt gaan werken.

# Hoe weet u of die coassistent u op de juiste manier onderzocht heeft – klopt de diagnose?

# Ooit bij een specialist geweest die goed luisterde en heel begrijpelijk uitlegde? Maak die namen bekend, schrijf recensies, ze worden schaarser die specialisten

# Er zijn scholen waar lessen gevuld worden met grammatica Engels, Frans, Duits. Spreken ze daar de taal na 4, 5,  6 jaar? Wat denkt u?

# Op welke school heeft Rutte (of vul maar een andere politicus in) gezeten?  Nee, niet Frans Timmermans… die ging niet in Nederland naar school.

Ik ga weer eens een tijdje fietsen.

We make this look easy: English in the classroom

Inspiratie voor je les
Learners and teachers of English die The English Blog nog nooit hebben bezocht, bestaan die? De blog voor reviews, tips en niet te vergeten trivia. Kijk eens op de blog en zie hoe inspirerend deze “milk rap”klinkt. Dan wil je toch meteen boer of boerin worden,”rolling” in your Massey tractor. Zij zijn niet alleen chill maar ook de “milk is chilled” in deze reclame.

Rapping farmers met the X factor

De vier boeren van the West Country (onofficiële naam voor het zuidwesten van Engeland o.a. Somerset, Devon, Cornwall) verschenen op prime time op tv met hun eigen rap song als onderdeel van een advertentie campagne voor Yeo Valley.
De reclame die in de pauze van the X Factor op 9 oktober 2011 werd uitgezonden, is geregisseerd door Julien Lutz die beter bekend is als a music video director van Nelly Furtado, Sean Paul, Alicia Keys, Nelly en Christina Aguilera.

Canada
Yo Valley! Yo Valley was geïnspireerd door de Canadese Milk Rap Advert van de Dairy Farmers van Ontario. Zou Boer Jan die ook kennen? O nee, die heeft kippen.
Mocht je het leuk vinden, er is nog een uit 2011 over Pure and Natural Farming, met een echte Boys Band: The Churned Forever.
Churn: shake (milk or cream) in a machine in order to produce butter.
“the cream is ripened before it is churned”
Young farmers have never been so popular…

Lyrics
LYRICS
The sun is up,
the milk is chilled,
it’s going to be a good one.
Yo, yo.

Yo, I’m rollin’ in my Massey on a summer’s day,
chugging cold milk while I’m baling hay.
Yeo Valley’s approach is common sense,
harmony in nature takes precedence.
My ride’s my pride that’s why you never see it dirty,
and I love it here man, that’s why I’m never leavin’ early.
I’m looking good in my cap and my shirt,
I’m representing for the West so hard it hurts.

Yeah.

We make this look easy
‘cause we’re proper modern with this farmin’, believe me.
Wind turbines are shining, baby,
it’s solar farming no buts no maybes.
Here we’re down with the soil association
and we do lots of what? Conservation!
Sustain, maintain, it ain’t no thing,
We set the bar, real leaders by far.

YEO VALLEY, YEO VALLEY
We change the game, it will never be the same
YEO VALLEY, YEO VALLEY,
Big up ya chest, represent the West

This isn’t fictional farming, it’s realer than real,
you won’t find milk maidens, that’s no longer the deal.
I’m in my wax coat ‘n’ boots, I’m proper farmer Giles,
now look, you urban folks done stole our style.
I’m not a city dweller, me I like to keep it country,
the air is clean and all those cars won’t make me jumpy.
It’s different strokes for different folks, my man,
Just enjoy the results with what we do with the land.

Check out Daisy she’s a proper cow,
a pedigree Fresian with know how.
Her and her girls they got their own names,
We treat them good, they give us the cream.

YEO VALLEY, YEO VALLEY
We change the game, it will never be the same
YEO VALLEY, YEO VALLEY,
Big up ya chest, represent the West

Meer informatie – lezen
Je kunt er nog van alles bijhalen, zoals een artikel in The Guardian
Maar weet dat het geen zin heeft to cry over spilt milk (proverb).

Liever thee?
Fancy a brew? A nice cuppa – Yorkshire Tea

LYRICS
Sarah : I’m really sorry – this just isn’t working any more.
Boyfriend: Really?
Sarah: Yeah, you’ll thank me eventually. You’ll be fine. You just need a cup of tea.
Boyfriend: What?
Sarah: Shhhh. A graze or minor injury, there’s tea, there’s tea. You took an arrow to the knee, have tea, oh tea. Even winners of the Monaco Grand Prix drink tea, and it’s drunk by the bourgeoisie – probably. Likely change the course of history, lovely cup of tea. When Monday leaves you feeling blue, when your boss has a rage that you can’t subdue, you’ll likely see his point of view if you just sit down and have a brew. If zombies come back from the dead, and you’re all tucked up inside your bed, put down your guns – use tea instead, then use the cup to smash their heads.
Boyfriend: Sarah, can we just talk? Sarah …
Sarah: Your leg’s trapped underneath debris, there’s tea, there’s tea. You feel a burning when you wee, have tea, oh tea. Been sectioned for insanity, more British than the Jubilee, I even heard it made a blind man see, lovely cup of tea. It makes you sexy, ripped and brave, brings childhood pets back from the grave, puts curly hair upon your chest, acts just like a bulletproof vest, cleans pollution, grime and smog, gives a glossy coat to your dog, could reduce the deficit of Greece, unite and soothe a breach of peace, use it to clean off your make-up, or feel better for a messy break-up.

VOCABULARY
A brew is an informal word for a cup of tea, aka a cuppa. • Fancy a brew?

Extra idee
Laat de website van Yo Valley opzoeken.