Wat gaat er mis in het onderwijs? Vervolg

Zoals beloofd het tweede gedeelte van de Zembla-documentaire een zes min voor de leraar.

zes-voor de leraar

minuut 19.30

Mevrouw Ramautar heeft ook zo’n plofklas, 4 Havo, met maar liefst 36 leerlingen. En dat is te veel vindt ze.

19.36
R: We streven er eigenlijk naar om klassen van rond de 25 te hebben. Dat is nog best veel, dat is een volle klas, maar ja het is even niet anders.

Zembla: Gaat dat ten koste van de les?

R: Jazeker wel. het wordt rumoerig waardoor alles wat ik tegen die leerlingen vertel toch niet goed binnenkomt. Het wordt een chaos.

Een aantal leerlingen komt duidelijk aandacht tekort. Dit kan leiden tot onoverbrugbare leerachterstand. Dat wil mevrouw Ramautar voorkomen en daarom gaat ze tijdens de pauze op de gang door met bijles.

Zembla: Maakt u zich zorgen om die klas?
R: Ik heb wel een stuk of 10 leerlingen waarvan ik denk: dat wordt een twijfelgeval.
Zembla: Dan zakken ze.
Dat zou heel goed kunnen, ja.

Minuut 20.46

Zembla: Dan halen ze geen diploma uiteindelijk.
R: Ja.

De bijlessen komen dus nog bovenop de les en de zorgtaken die Ramautar al heeft. Dat doet ze grotendeels in haar vrije tijd, ze krijgt er niet voor betaald en dat is geen uitzondering.

Overuren

Ook op het Trajectum College in Utrecht maken de docenten onbetaald veel overuren.
Het lesgeven, de zorgtaken en de bijlessen zorgen ervoor dat mevrouw Ramautar gemiddeld 50 uur per week werkt, 10 uur meer die ze contractueel verplicht is en waarvoor ze dus niet betaald krijgt.

Ik vind het normaal omdat het bij mijn werk hoort maar ik weet wel dat het niet normaal is! Als ik mijn werk goed wil uitoefenen, dan heb ik deze tijd nodig.

minuur 35.29
EvZ: We hebben hier roofbouw gepleegd. We hebben hier iemand die geeft natuurkunde en die is hier verleden jaar bijna doodgegaan. Dat vind ik vreselijk

Zembla: Dat kan toch niet?!

EvZ: Nee maar dan moet de school dicht . Zolang we open blijven moeten we zorgen dat we die leerlingen afleveren op niveau of boven het landelijk gemiddelde.

Z: Heeft u weleens gedacht en nu gaat het mis?

R: Ja, ik was duizelig, had hartkloppingen, gewoon op.

De onderwijsbond krijgt dagelijks meldingen van overbelaste leraren die teveel overuren moeten draaien. Dit jaar start de bond een groot onderzoek naar werkdruk in het voortgezet onderwijs onderwijs.

De Onderwijsbond – onderzoek werkdruk

Werkdruk is een van de allerbelangrijkste dingen waar de docenten veel last van hebben. Er zitten 2 dingen aan vast. Onderwijspersoneel ervaart hele hoge werkdruk, terwijl de hele buitenwereld roept dat het een beleefde werkdruk is. Alsof het tussen je oren zit. En wij vonden het van belang dat mensen die werkzaam zijn in het onderwijs nou eens heel goed kunnen aantonen dat ze een hele hoge werkdruk hebben en daarom doen we dat onderzoek.

23.23
Deelnemende docenten krijgen de opdracht om één dag al hun werkzaamheden bij te houden. Van het lesgeven, het voorbereiden tot aan de contacten met ouders. Het is het grootste onderzoek naar werkdruk in het onderwijs sinds de jaren tachtig.

23.41

Zembla krijgt exclusief inzage in de eerste tussenstand. Daaruit blijkt het volgende:

De eerste tussenstand van mensen die in het voortgezet onderwijs werken levert op dat ze per week zes uur meer werken dan hun aanstelling vereist. Ze werken 6 uur over zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Zes uur per week is dus 24 uur per maand. Als je het om zou zetten naar extra personeel (want dat levert iets op in het verminderen van de werkdruk) dan zou je voor het voortgezet onderwijs uitkomen op 9.000 extra formatieplaatsen (fulltime banen).

Minuut 24.34

Al dertien maanden geeft ze geen les meer, mevrouwA. Martin. Ze is opgebrand, moe en uitgeblust. Ze heeft een burn-out. Ze werkte 8 jaar als docente omgangskunde op het Da Vinci College in Dordrecht. De laatste jaren stapelde het werk zich op. Ze maakte veel overuren. Als ze het aankaart bij haar leidinggevende dan ligt het aan haar.

AM: Dan werd benadrukt dat het een beleving is. Het bestaat dus niet, er is alleen werkdruk beleving. Ja en dan ben je eigenlijk klaar. Dan ligt het aan jou. Er is gewoon stik veel werkdruk. Laten we het beestje bij het naampje noemen en kijken hoe we daarmee om kunnen gaan in plaats van het weg te moffelen. Ja dat is werkdruk beleving. Bullshit!

Ze is niet de enige op haar school.  Ze ziet dat door de almaar groeiende werkdruk veel collega’s op hun tandvlees lopen. Maar behalve mevrouw Martin doet niemand zijn mond open.

AM: Dat is ook een grote reden geweest waardoor ik het niet meer trok.  Als je het gevoel hebt: we staan hier met z’n allen en dit is een probleem dat we samen moeten tackelen.

De Algemene Onderwijsbond

De neiging als je in het onderwijs werkt om meer te doen dan je eigenlijk zelf aan kunt is er. Je hebt een betrokkenheid, je doet’t graag. Het is meer dan alleen geld verdienen. Maar dat is geen excuus om mensen te laten doordraven.

Minuut 26.26

AM: Ik werd echt fysiek ziek en misselijk en overgeven en ik merkte dat mijn lijf niet meer meewerkte en mijn geest begon raar te doen en naar mijn arts gegaan die zei: jij hebt gewoon een burn-out, je moet je ziek gaan melden.

Onderwijsbond:

Het aantal docenten dat een burn-out oploopt stijgt. een paar jaar terug was het één op de zeven, nu is het één op de vijf. Als we kijken hoe onderwijs zich vergelijkt met andere sectoren in Nederland, betekent dat dat in het onderwijs 20% een burn-out krijgt en in de andere sectoren gaat het om 14 of 15 %.

We vragen het Da Vinci College om commentaar. Ze noemen de zaak pijnlijk maar vanwege privacy-redenen niet ingaan op het verhaal van mevrouw Martin. Het Da Vinci College zegt docenten coaching, begeleiding én inwerkprogramma’s aan te bieden om beter met de werkdruk om te gaan. Directie Da Vinci College (schriftelijk):Toch moeten we helaas constateren dat we ondanks inspanningen van de school en de betrokkenen zelf langdurige uitval in een enkel geval niet kunnen voorkomen.

AM: Wat me het meeste erin stoort is dat er staat: het gaat om een enkele docent. Dat is gewoon niet waar. De pest met docenten is dat het vreselijke loyale wezens zijn. Dat is ook precies de reden waardoor dit kan gebeuren. Ze hebben zo’n hart voor de zaak en de leerlingen dat ze het gewoon doen.

Ton van Haperen, docent economie en staat al 30 jaar voor de klas. Hij ziet de status van het beroep leraar steeds verder afglijden. Veel leraren zijn murw gebeukt, opgejaagd en bang geworden.

De leraar wordt gewoon 30 jaar systematisch gesloopt. De mensen weten ook niet meer precies wat die leraar doet. Ze denken heel vaak dat het een jeugdwerker is of zo. Die houdt daar in een gebouw die kinderen wat bij elkaar. Die doet wat met ze en er komt een diploma en het is prima. (minuut 28.27)

Het maakt echter ontzettend veel uit wat je kinderen leert en hoe je dat doet. Daar zou best wat vaker over gesproken mogen worden. Maar dat gebeurt niet meer.Daarentegen wordt er wel voortdurend geconstateerd dat er dingen niet goed gaan. Er wordt gezegd

 • leraren doen iets met het examen niet goed
 • ze doen het niet goed met moeilijke leerlingen
 • ze zijn ouderwets, ze blijven hangen in het verleden
 • aanklachten, ook vanuit de politiek, is enorm

Daar wordt voortdurend beleid op gemaakt. Dan sturen ze de leraren naar links en dan weer naar rechts, dan weer recht vooruit. Het gevolg is dat het beroep volledig uit elkaar getrokken is.

van Haperen publiceert regelmatig over het onderwijs in NRC Handelsblad en schreef het boek: “De ondergang van de Nederlandse leraar”. Hij vindt dat het beroep stelselmatig onderschat wordt.

Het klinkt allemaal heel makkelijk. Zo’n les ziet er heel makkelijk uit. Net als een goedgeschreven stuk maar het is niet zo. Trek maar eens iemand van de straat en zeg: dat moet je even doen. Dan is het binnen een paar minuten een bende. Leraar is een ervaringsberoep. Je wordt beter door je ervaringen. Dus juist die ervaringen van leraren zijn waardevol. Daar denken bestuurders en politici anders over. Er gaan bepaalde dingen fundamenteel mis.

Want ook van Haperen ziet het niveau van zijn leerlingen dalen. Bijvoorbeeld als het gaat om schrijfvaardigheid bij Nederlands.

Mijn moeder van 83 maakt nooit een taalfout. Echt nooit. en die schrijft altijd, qua stijl, keurige zinnen. Niks mis mee.Ik heb mijn 6VWO onlangs, nadat ik de examens had nagekeken, heb ik ze … verrot gescholden gaat wat ver, maar ik heb er duidelijk iets van gezegd. Zij schrijven verschrikkelijk Nederlands. Gewoon een witte school, witte kinderen en keurig opgevoed. De komma’s staan verkeerd, geen hoofdletters,’hun’ hebben: het is om te huilen. Dat is de elite van de toekomst.

Zembla: Hoe komt dat?

minuut 30.31

Van Haperen: Door dat versplinterde onderwijsbeleid. Ik denk dat het in de algemene vorming van kinderen het erom gaat dat we ze voorbereiden op hun rol als burger. Met die opdracht zijn leraren heel weinig bezig.

In het huidige onderwijssysteem moeten leerlingen vooral scoren op toetsen en testen zegt van Haperen.

Nederlandse leerlingen zijn goed in toetsen maken. Als het gaat om het beklijven van testen en vaardigheid is het echt waardeloos en dat komt door het systeem.

Leerlingen aan het woord:

Je focust je volledig op dat ene proefwerk of examen dat je hebt. Je hebt liever dat je dat dan op dat moment kent dan dat je het daarna nog weet. Ik leer alleen maar voor testjes. Een week later ben ik het alweer vergeten.

van Haperen: Nou dat is genant.

Zembla: U schaamt zich voor wat u als leraar doet.

VH: Voor een deel wel.

PISA -onderzoek

Dat de kennis van Nederlandse leerlingen achteruit gaat, blijkt ook uit het PISA onderzoek.  Om de 3 jaar worden de kennis en vaardigheden van leerlingen van 15 jarigen uit 65 landen getoetst en met elkaar vergeleken. In 2009 staat Nederland nog op de tiende plaats van de PISA ranglijst. Drie jaar later is Nederland van de 10e naar de 13e plaats gezakt.

J. Dronkers, onderwijssocioloog Maastricht: Wij gaan in Nederland niet vooruit. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. We gaan ongeveer één punt per jaar achteruit. Wij zijn een klein land in Europa. We hebben geen eigen middelen van bestaan. Goud, het gas is over een tijdje op. Wij zijn de transporteurs van Europa en wij leven dus van onze kennis. Dus het is van groot belang dat ons onderwijs zo goed mogelijk is.

Omdat de overheid inziet dat er iets moet gebeuren komt er geld voor verbetering. Er wordt de afgelopen jaren geïnvesteerd. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2013 bijna 700 miljoen beschikbaar voor de gehele onderwijssector.

Sander Dekker:

689 miljoen, waarvan het overgrote deel terecht komt bij die leraren

Later wordt het bedrag nog verhoogd tot bijna een miljard euro.

Vraag aan de docenten mevrouw Ramataur, de heer van Haperen

Heeft u daar iets van gemerkt?

Nee, daar is in het voortgezet onderwijs niets terechtgekomen.

Wat is er met het geld gebeurd?

De onderwijsinspectie deed hier vorig jaar onderzoek naar.

Van de 1 miljard die de scholen eind 2013 kregen hebben ze in 2014 het grootste gedeelte op de bank gezet: 850 miljoen euro. Dit geld is niet uitgegeven aan versterking  van het onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 258 miljoen euro.

Veel scholen hebben het geld opgepot.

Algemene Onderwijsbond (L. Verheggen)
In verhouding staat er veel meer op de bank dan nodig is. Zonde. We hebben aangetoond dat als je investeert in leraren, gaat je kwaliteit omhoog.

 

Waarom zegt de staatssecretaris niet tegen die scholen: ga dat geld eens investeren!

Daar zit precies de crux. Alle autonomie is overgelaten aan het schoolbestuur. Die zijn er volledig vrij in.

Van Haperen:Dat verdwijnt in die ingewikkelde bestuurscultuur. Je weet ook niet waar het gebleven is. Vorig jaar is er geloof ik 160 miljoen uitgegeven om jonge leraren aan het werk te houden.  Maar dat komt dan in het totale budget van de school terecht.Aan het eind als het geld op is denken die bestuurders “o ja, verrek, die jonge leraren. Die banen zijn niet meer te vinden.  Niemand weet waar dat geld gebleven is.

Zembla:
We willen op al onze bevindingen een reactie van verantwoordelijk staatssecretaris Sander Dekker. Dekker wil niet voor de camera reageren. Wel laat hij schriftelijk weten dat het ministerie onderzoek doet naar de manier waarop scholen gefinancierd worden.

De uitkomsten van het werkdruk-onderzoek gaat hij bestuderen.

Hoe nu verder met het middelbaar onderwijs?

 

Wat gaat er mis in het voorgezet onderwijs?

IMG_2200

Een zes min voor de leraar

In 35 minuten word je bijgepraat over de staat van ons onderwijs. Voor iedereen die 35 minuten de tijd heeft: Kijk naar de aflevering van Zembla over het failliet van het onderwijs. Ben je docent, ouder, student, of leerling dan weet je dit waarschijnlijk al. Maar ken je alle facetten? Klik op 6-voor de leraar voor de link naar Zembla.

zes-voor de leraar

Omdat ik de uitzending zo belangrijk vind, heb ik er tijd ingestoken om zoveel mogelijk letterlijk, de tekst van de uitzending uit te schrijven voor iedereen die geen tijd heeft om de uitzending te bekijken.

IMG_2197

Burn-out

Een op de vijf leraren krijgt een burn-out. De leraar wordt al dertig jaar systematisch gesloopt.Het onderwijs kampt met een groot leraren tekort. Scholen zijn genoodzaakt lesuren te schrappen. Universiteiten slaan alarm over het niveau van de middelbare scholieren die zich aanmelden.
“Ze hebben bepaalde basisvaardigheden niet geleerd”.

Staatssecretaris Sander Dekker pompte de afgelopen jaren honderden miljoenen in verbetering van het onderwijs. Hij zegt:

“689 miljoen waarvan het overgrote deel terecht komt bij die leraren”

De vraag aan een docent:

Heeft u daar iets van gemerkt?

Nee!

“Als je dadelijk een docent wilt zien, moet je naar een museum” zegt Eric van’t Zelfde, directeur van de Hugo de Grootschool in Rotterdam.

De kwaliteit van ons onderwijs

Zembla onderzoekt waarom de kwaliteit van ons onderwijs daalt.  Leerlingen komen essentiële rekenvaardigheden tekort.

“Dat ligt niet aan de studenten maar aan hun vooropleiding” aldus professor wiskunde Joost Hulshof (VU). Eerstejaars studenten krijgen een speciale ingehuurde docent die hen basale rekenvaardigheden bijbrengt. Elementaire wiskunde.  Het betekent dat een deel van het middelbare schoolonderwijs aan de universiteit wordt gegeven ondanks dat ze 6 jaar wiskunde hebben gehad op de middelbare school. Het wegwerken van de kennisachterstand leidt volgens professor Hulshof tot een aanzienlijke verlenging van de studieduur.De meeste beta-studies zijn 5 jaar geworden in plaats van 4.

IMG_2195

Wat gaat er mis in het voortgezet onderwijs?

Wiskunde: de wiskundetoetsen worden als veel te talig gezien: het zijn verhaaltjes in plaats van gewone rekensommen.De vervolgopleidingen zijn tegen het gebruik van de zogenaamde grafische rekenmachine. Op de middelbare school is het gebruik verplicht maar op de universiteit is de rekenmachine niet toegestaan. Leerlingen kunnen niet meer goed rekenen. Een wiskunde docente van Beter Onderwijs Nederland: “Ik denk dat het apparaat daarmee te maken heeft. De rekenmethode is zeker niet de enige oorzaak voor het dalend niveau.

Minuut 4

Onaantrekkelijk beroep

Het vak van docent wordt steeds onaantrekkelijker. Een groot gedeelte van de leraren is overbelast en is alleen nog maar bezig met de waan van de dag. Dat is niet zoals onderwijs eruit zou moeten zien. Het beroep leraar is voor veel afgestudeerden niet meer interessant. Gevolg: een enorm lerarentekort. Op internet vinden we honderden onderwijsvacatures. De gemeente Rotterdam keert sinds kort bonussen van 5000 euro uit aan startende docenten.Scholen schakelen headhunters in om leraren te vinden. Wiskundeleraren maar ook natuurkunde en economie. Die zijn eigenlijk niet meer te vinden omdat deze mensen ook in het bedrijfsleven aan de slag kunnen.

Wat doen scholen als ze leraren tekortkomen?

De meeste scholen willen hier niet over praten met Zembla uit angst voor imagoschade.

Eric van’t Zelfde (scholengemeenschap Hugo de Groot/Rotterdam):

Dit jaar is er 4700FTE tekort in het onderwijs. Een docent Duits: lukt niet.Volgend jaar ga ik het vak schrappen. Natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie,… geen docent te vinden. Ook niet op de opleidingen! Dus ook niet over 4 jaar!We kunnen wel van alles gaan verzinnen over hoe je het onderwijs moet inrichten maar als die man of vrouw voor de klas er niet is. Ik heb collega’s die met pensioen waren bereid gevonden om terug te komen en weer voor de klas te staan: een docent van 67, een docent  Nederlands die is 73 jaar. Ik heb een aantal mensen van 67. Ik houd mijn hart vast als die aan het einde van dit jaar zeggen: Joh Eric, dit jaar gaan we echt met pensioen! Ik moet er niet aan denken. Voor leerlingen betekent dit dat ze geen docent hebben en dat er lessen uitvallen. en dat ik dan brieven van ouders krijg die terecht zeggen: wat ben je nou voor school, je hebt niet eens docenten voor de klas. Het enige dat ik dan kan zeggen is: ik weet het, het spijt me.

Wat op de scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam dreigt is op het Trajectum  College in Utrecht al werkelijkheid. Al maanden zoeken ze hier tevergeefs naar een docent wiskunde. Daardoor komen sommige wiskunde-onderwerpen niet aan bod. Alle leerlingen krijgen een uur wiskunde minder per week.

Waarom huurt u niet een tijdelijke kracht in?
Trajectum Utrecht, P. de Man: Dat doen we ook wel. Maar we zijn niet tevreden over de kwaliteit die wij van de uitzendbureaus aangeleverd krijgen.

Wat mist u dan?

We krijgen kandidaten wiskunde aangeleverd die net de opleiding zijn gestart die nog nooit voor de klas hebben gestaan. We zijn al blij als we een bevoegd iemand hebben. Omdat er niet genoeg bevoegde docenten zijn moeten scholen lessen schrappen of zetten scholen vaak onbevoegde docenten voor de klas.

Uit een rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat gemiddeld bijna een kwart van de lessen door onbevoegde docenten wordt gegeven.

J. Dronkers (onderwijssocioloog): “Het aantal onbevoegde docenten die lesgeven neemt toe. Het meest in het VMBO. Dronkers onderzocht de gevolgen hiervan: dat op scholen waar veel onbevoegde leraren lesgeven, de onderwijsprestaties lager zijn.De eindexamencijfers zijn lager, een lager percentage geslaagden.

De overheid gedoogt het werken met onbevoegde docenten nog EEN jaar.Vanaf 2017 mag het niet meer. Goede leraren zijn amper te vinden.

Hoe zit het met de lerarenopleiding?

Cijfers laten zien dat het aantal aanmeldingen al jaren afneemt. Zorgelijker is dat het niveau van de opgeleide docenten niet optimaal is zegt de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond.

Er zijn 3 componenten om een bevoegd leraar te zijn:

 • vakinhoud moet op orde zijn
 • je moet weten hoe leerlingen leren
 • hoe breng ik mijn lesstof over

Vakinhoud, didactiek en pedagogiek moeten dus op orde zijn. Als je aan één van deze componenten niet genoeg aandacht besteedt, gaat het mis. Volgens de vakbond zijn de onderdelen niet in orde op de opleiding. Pedagogiek en didactiek wordt steeds minder belangrijk gevonden. Binnen het onderwijs verandert met grote regelmaat het idee over hoe er lesgegeven moet worden. Volgens de Algemene Onderwijsbond ligt de nadruk tegenwoordig vooral op de vakinhoudelijke kennis van de leraar. En daar wordt te gemakkelijk over gedacht.  De gedachte: “als je weet waar je het over hebt, dan kun je het ook aan leerlingen uitleggen. En dat is niet zo.”

Een docente wiskunde (mevrouw Baan) herkent dit.

Ze leiden je op om de wiskunde goed te beheersen maar hoe je dit overbrengt aan basis, kader en tl-leerlingen van het VMBO vind ik onvoldoende belicht.”

Ook Anne-Wil van Herk (docent Engels) herkent het verhaal. Ze worstelt met het overbrengen van leerstof.Zij vindt dat de lerarenopleiding te weinig verschillende onderwijsmethodes aanleert.
Ze leren me nu één bepaalde manier van lesgeven en hoe het eigenlijk zou moeten, prachtig idee, maar het is niet hoe het in de praktijk werkt.” Ze vindt dat haar lerarenopleiding vooral de nadruk legt op  de methode “ontdekkend leren”. Leerlingen moeten zelf uitvinden wat een antwoord op een vraag of een opgave is zonder dat de leraar eerst uitleg geeft. “Leerlingen komen van de basisschool af en die hebben al het inzicht: hé, ik moet eerst de regel eerst kennen, anders kan ik dit helemaal niet maken. Die reacties krijg ik ook en daar worstel ik mee. Ik heb het geprobeerd maar ik kreeg zoveel vragen en kinderen die verward raken: he mevrouw hoe moet het nou??

Hogeschool van Utrecht

Zembla krijgt emails die het verhaal van Mevrouw van Herk bevestigen. We vragen de Hogeschool van Utrecht waar deze studenten opgeleid worden om commentaar. Ze willen niet op camera reageren maar laten telefonisch weten zich niet in het verhaal te herkennen. Ze zeggen dat ze verschillende lesmethodes aanbieden. De methode Ontdekkend Leren is slechts éénmaal aangeboden volgens hen.  We vragen de Hogeschool of ze ons lesplanningen of roosters kunnen laten zien waaruit dat blijkt, maar die krijgen we niet. De Hogeschool is het niet eens met de kritiek van mevrouw van Herk.

M. Katee (onderwijsadviseur):

Dat is dan echt een beperkte lerarenopleiding. Een goede leraar bedient zich van allerlei didactische modellen.

Zij werkt al 25 jaar in het onderwijs en adviseert scholen over lesmethodes en taalonderwijs.

Alleen maar ontdekkend leren aanbieden: je doet er kinderen mee tekort. Je verspilt tijd. Een groot deel van de leerlingen doe je daar kinderen geen plezier mee.

Minuut 16.03

Ontdekkend leren 

In 2009 doet de universiteit van Melbourne een groot internationaal onderzoek naar het effect van verschillende methodes. Professor onderwijskunde John Hattie onderzoekt daarbij 150 factoren die invloed hebben op leerprestaties van leerlingen en stelt een ranglijst op. Ontdekkend leren staat op de 91e plaats. Alles wat onder de 50e plaats staat op die ranglijst heeft eigenlijk niet zo’n effect.

De onderwijsbond vindt dat de stagescholen en aankomende studenten meer invloed moeten krijgen op de opleiding.

Minuut 17

Mevrouw Ramautar, docente wiskunde in Rotterdam-Zuid die uit het bedrijfsleven kwam, volgde haar hart en ging het onderwijs is. Ze wordt fulltime docent Engels

Zembla: Verbaasde u zich toen u in deze sector aan de slag ging?

Ramautar: Nee, toen nog niet omdat ik er helemaal niet bekend mee was. Later pas dacht ik: goh, zo’n ideale wereld is het toch niet.

Ze heeft een contract voor 40 uur per week maar daarmee redt ze het bij lange na niet zegt ze. Naast het lesgeven en nakijken heeft ze nog allerlei zorgtaken. De school staat in een achterstandswijk. Veel leerlingen hebben leerachterstanden, gedragsproblemen of moeilijkheden thuis.
Die kinderen krijgen thuis geen of weinig aandacht

Zembla: Worden de kinderen aan hun lot overgelaten?

Ramautar: Ja, soms wel. En ook qua verzorging of eten. Soms hebben we hen ontbijt gegeven ’s ochtends. Je geeft hen een goed gevoel. Een goede leeromgeving en daar gaat gewoon tijd inzitten.

Eric van’t Zelfde (directeur Hugo de Groot)  Ga even kijken naar al die ‘wallen”( kringen onder de ogen) Werkdruk!

L. Verheggen (voorzitter Algemene Onderwijsbond)

We vragen veel te veel van al die leerkrachten buiten het lesgeven om. Het is een sluipend proces.

Wat vraagt de maatschappij?

minuut 19. De Onderwijsbond:

Zodra er in de maatschappij iets aan de hand is waarvan we zeggen: dat is een probleem, dan heb ik het over

 • kinderen die niet met geld om kunnen gaan
 • overgewicht
 • drugs
 • loverboys
 • radicalisering

alles wat in de maatschappij tegenkomen en waarvan we met elkaar concluderen: daar zit een probleem, dan is er in de regel één pavlovreactie:

dat is een taak voor het onderwijs!

Volle klassen, veel uren

In vergelijking met Europese collega’s staan Nederlandse collega’s de meeste uren voor de klas. En die klas is ook nog eens overvol. Plofklassen worden ze genoemd. Mevrouw Ramautar uit Rotterdam heeft bijvoorbeeld een klas van 36 leerlingen! Een aantal leerlingen komt duidelijk aandacht te kort. Dit kan leiden tot onoverbrugbare leerachterstanden.

-wordt vervolgd – Je kunt natuurlijk vast de Zembla uitzending van woensdag 27 januari bekijken. Ik verklap dat Sander Dekker  niet wilde reageren. Hij zal zich vast “niet herkennen in het beeld” een vaak door politici gebruikte uitdrukking die steeds vaker door anderen (Hogeschool Utrecht) gebruikt wordt.

Inburgering

IMG_6396

Welk oefenmateriaal voor het inburgeringsexamen is er op het internet te vinden? Onlangs begon ik met een inventarisatie. Natuurlijk lette ik op het niveau. Bij de eerste website was het meteen raak. Het veroorzaakte bijna een bestorming van het Goede Raad Huis

Een kleine leeswijzer: waar raak staat kun je ook mis lezen.

Lees maar mee

Welkom bij ***menu

***menu.nl is een gratis website, gemaakt door docenten NT2.

Wilt u Nederlands leren? Of oefenen voor het inburgeringsexamen? Of voor het Staatsexamen I of II? Dan is ***menu.nl dé website voor u! Er zijn oefeningen voor alle niveau’s.

Nee! Nee!@#$%^&* Zien jullie het? Help!

Wie heeft deze tekst geschreven, overgenomen en op de website gezet? Dat kan natuurlijk iemand zijn die nog aan het inburgeren is. Maar hoe zit dat dan met al die NT2 docenten? Die kijken niet (meer) op deze website? En de webmaster is op vakantie?

Deze column kun je beschouwen als een van de cadeau’s die ik jullie gratis* en voor niets geef. Fijne dag!

synoniem voor gratis: voor niets, pro Deo, kosteloos, om niets, noppes, voor de nop, zonkosten, zonder betaling, zonder kosten, zonder te betalen, waardeloos

Wat je gemist hebt vandaag

Dat kan van alles zijn. Misschien wel dit:

Onlangs las ik over olifantenpaadjes in de krant. Een omgevingspsycholoog (dit woord verzin ik niet) helpt mij met een link. Te laat voor meer sneeuw maar op tijd voor “andere resten”. En uit resten kan zomaar iets ontstaan… Een bankje bijvoorbeeld.

Zo’n bankje – als ik het zou maken – zou er dan ongeveer zo als de rechter foto uitzien. De blauwe lucht gebruik ik dan als inspiratie. Helaas kan ik geen bankjes maken. Erop zitten kan ik wel.